ΗΑΕ: Γαλλικά Rafales για προάσπιση του εναέριου χώρου των ΗΑΕ λόγω αμυντικής συμφωνίας με Γαλλία