Ικανοποιημένοι οι ξενοδοχοι τησ Θράκης με την κίνηση του 2021