Ιστορίες πόνου: Με τα παιδιά στην αγκαλιά τους, εγκαταλείπουν τη γη τους