Καταργείται το δεύτερο μηχανογραφικό στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2022