Κόλαση φωτιάς… Παρακινδυνευμένη επιχείρηση διάσωσης σε θερμοκρασίες 600 βαθμών