Κωνσταντίνος Φίλης, Καμία πλευρά δεν συμφέρει η συνέχιση των συγκρούσεων στην Ουκρανία