Κουρκουτάς, σαύρα Τροόδους και κυπριακό φίδι στα ενδημικά ερπετά της Κύπρου