Κρατεί κλειστά χαρτιά για αύξηση των επιτοκίων η Λαγκάρντ