Κρατική στήριξη σε επαγγελματίες που η δουλειά τους έχει πληγεί λόγω πανδημίας