Κρίση στην Ουκρανία: Σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους της η Αθήνα