Κύπρος: Άσκηση Αεράμυνας «ΤΑΛΩΣ-1/2022» με την συμμετοχή της ΕΦ και Γαλλικών Rafale