Λάμπρος Τζούμης, Ελέγχει το Χάρκοβο η Ρωσία. Θα κρατήσει τα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία;