“Μαύρη Θάλασσα”, Συνθήκη Μοντρέ και άλλες τουρκικές νατοϊκές ιστορίες