Με σύμμαχο την αίρεση των μέτρων αυξάνεται η κίνηση στην λαϊκή αγο΄ρα της Καβάλας