Μεταφέρουν στην Μεσόγειο την Ουκρανική κρίση! Ρώσοι και Αμερικανοί σε ασκήσεις γύρω από την Κρήτη