Μιχάλης Βωνιάτης για τις άλλες χώρες που αίρουν τα περιοριστικά μέτρα