ΜΟΕ με ρίσκο και εμπόδια -Κίνδυνος εγκλωβισμού σε τουρκικές απαιτήσεις