Νέα έκδοση ξανά αναβάθμισαν τα Τ 72 άρματα μάχης οι Ουκρανοί