Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στο Μεσημέρι και Κάτι