Ο νεαρός κτηνοτρόφος με τη φάρμα των 400 ζώων στην «Κρήτη Σήμερα»