Ο Νίκος Χριστοδουλίδης για τις διαβουλεύσεις και συναντήσεις για προεδρικές εκλογές