Ο πρόεδρος της ΚΟΕ για τις επιτυχίες και τα προβλήματα του υγρού στίβου στην ΚΡΗΤΗ TV