Ο τέως Έφορος Φορολογίας για την επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5%