Ο Θεόδωρος Κυριακού για την επιστολή Αρχιεπισκόπου