Ο Υπουργός Υγείας στις Τομές στα Γεγονότα για τις νέες χαλαρώσεις