“Όχι” κατοίκων στη μετακίνηση ασφαλτικών στο Μιτσερό