Οι “μικροί καλλιτέχνες” για προώθηση της παιδικής έκφρασης μέσα από εικαστικές τέχνες