Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες του 2022 και η πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκουρη