Όσο πετάς… τόσο πληρώνεις, τα κόστη για τα δημοτικά τέλη