Παιδογκολόγος για τους παράγοντες που αυξάνουν τις πιθανότητες