Παίζουν “τον παπά” με την ένταξη της Ουκρανίας στην Συμμαχία