Προχωρούν προς το κέντρο της πόλης οι εργασίες για το δίκτυο φυσικού στην Καβάλα