Προπηλακισμοί στη Θεσσαλονίκη στα δικαστήρια για τους συλληφθέντες