Σκοπιανός ιστορικός: Κοινή ιστορία οι λαοί των Βαλκανίων ως μέρος της οθωμανικής αυτοκρατορίας!