Σταδιακή αύξηση της κίνησης στα καταστήματα εστίασης μετά την χαλάρωη των μέτρων