Στους δρόμους οι κάτοικοι Καλαβασού για τη μετακίνηση των ασφαλτικών εργοστασίων