Σύμφωνοι οι Καβαλιώτες με την ουδετερότητα της Ελλάδας στο Ουκρανικό