Συνάντηση Δήμου Καβάλας με ΔΕΔΑ για την πορεία των έργων του φυσικού αερίου