Τα επόμενα βήματα ως προς την υλοποίηση του τερματικού στο Βασιλικό