Τα βλέμματα στραμμένα στο Συνέδριο του ΔΗΚΟ για τις Προεδρικές