Τερματικό στο Βασιλικό: Σύσκεψη συντονισμού για τα διαδικαστικά