Τι κάνουν οι ξύπνιοι επενδυτές και δεν τους νοιάζει για τις “μπαλωθιές” στην Ουκρανία