Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη γραμμή για καταπολέμηση του καρκίνου