Τουρισμός | Κατακόρυφη αύξηση των προκρατήσεων για το 2022