Βίντεο από Έλληνα που ζει στην Ουκρανία – Έρημη πόλη το Κίεβο (1)