Βίντεο, τηλέφωνα και πληροφορίες στο μικροσκόπιο για τη δολοφονία Ευαγγέλου