Βίωσε τον καρκίνο και έγραψε τραγούδι για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο