Βρήκαν σκυλάκι σε άθλια κατάσταση: Χρειάστηκαν 200 ράμματα για να σωθεί