Βρυξέλλες: Ζητούμενο οι κυρώσεις της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας