Υπογραφή σύμβασης για την αναβάθμηση γηπέδων στο “Αλεξάνδρα Δήμογλου”